Πρότιστη προταιεότητα μας στη Stannah είναι η ασφάλεια σας. Κάθε ανελκυστήρας ξεχωριστά περνά απο αυστηρούς ελέγχους και ανάλυση όλων των κρισίμων χαρακτηριστικών ασφαλείας καθόλη την διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής. Όλοι οι ανελκυστήρες μας πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας και αξιοπιστίας και είναι πιστοποιημένοι απο τους οργανισμούς British Standards Insttution, American Society of Mechanical Engineers και Canadian Standards Association. Πληρούν τις τα πρότυπα CE, Iso 9001:2004 και κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ευρωπαικές οδηγίες Low voltage directive 2006/95/EC, EMC directive 2004/108/EC και EN81-40:2008. Επίσης η Stannah είναι μέλος του Συνδέσμου Κατασκευαστών Ανελκυστήρων και Ασανσέρ και είναι δεσμευμένη στους στόχους του συνδέσμου για τήρηση των υψηλότερων προδιαγραφών ποιότητας, σχεδιασμού και κατασκευής.

Έλεγχοι ασφάλειας στο σπίτι σας

Ο σύμβουλος - μηχανικός μας θα μελετήσει τον χώρο σας και διαπιστώσει πιθανούς κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από την εγκατάσταση η την λειτουργία του ανελκυστήρα. Εάν δεν είναι ασφαλής η εγκατάσταση και η λειτουργία θα σας προτείνει εναλλακτικές λύσεις. Δεν διακινδυνεύομαι ποτέ την ασφάλεια σας για να πουλήσουμε κάτι που δεν είναι κατάλληλο για τις ανάγκες σας η τον χώρο σας.